Advies bewaarplicht Avg

Silvia geeft in de Beursbengel advies over de bewaarplicht van gegevens. De regels van de Avg staan op gespannen voet met de zorgplicht. Samen met de Vereende geeft zij praktische uitleg.

De Avg werpt een nieuw licht op het bewerken en bewaren van gegevens. Daar waar de AFM het idee geeft dat u alles moet bewaren, verwacht de Avg van u dat u gegevens niet langer bewaart dan nodig is. En soms komt dat op gespannen voet te staan met uw aansprakelijkheidsrisico. U moet immers de gegevens bewaren om te bewijzen dat u zich aan de zorgplicht heeft gehouden. Hoe gaat u daar in de praktijk mee om?

Lees hier verder