Systeem verantwoordelijkheid

Als financieel adviseur heb je een verantwoordelijkheid om het systeem te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Werk je volgens de eisen van de Wwft?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt ook voor bemiddelaars en adviseurs. Sinds juli 2018 is deze wet veranderd voor financieel adviseurs. Zij moeten het risico bepalen per klant en zelf klantonderzoek uitvoeren. In de praktijk ontbreekt dat bewustzijn wel eens.

Voor de Beursbengel schreef ik daarom het artikel ‘Meer werk voor bemiddelaars door de wwft’. Met een overzicht van de belangrijkste verplichtingen op het vlak van klantonderzoek.

Voldoen aan regels (compliance) is niet populair onder financieel adviseurs. En het helpt al niet mee als het risico om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering moeilijk voor te stellen is. Dan komt het aan op het nemen van de wettelijke verantwoordelijkheid.

Je bent onderdeel van een financieel systeem en in dit systeem heb je verantwoordelijkheden. De overheid heeft ook de adviseur een belangrijke taak gegeven om het systeem te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Compliancy betekent ook dat je meewerkt aan een systeem dat de samenleving wenst.

 


Vind je het lastig om compliance (in je eentje) vorm te geven? Schrijf je in voor de eendaagse Opleiding ‘Compliance voor Financieel Adviseurs’ die ik heb ontwikkeld voor NIBE-SVV. Je krijgt inzicht in de (toekomstige) regelgeving en vertalen het naar de eigen organisatie.